Събрание на членовете на РК

Съобщение До Членовете на РК на БАЗ - Разград Относно: Свикване на събрание на РК на БАЗ - Разград Уважаеми колеги, Управителният съвет на свое заседание на 24.02.2022 г. реши: Свиква събрание на РК на БАЗ - Разград на 25.03.2022 г. от 17.00 часа на ул. Бузлуджа 2, ет. 2, стая 205 с дневен ред: Избор на делегати за Общо събрание.Разни. Присъствието е задължително! Председател на РК на БАЗ - Разград: Ива Дочева


Покана за събрание на членовете на РК на БАЗ Разград

Уважаеми колеги,УС на РК на БАЗ - Разград свиква събрание на членовете на колегията, което ще се проведе на 31.07.2021 г. от 10 часа в зала 205 (Дом на Науката и Техниката - Разград) Подробности относно дневния ред в линка: Съобщение за сбрание


Showing 2 of 2 results