Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Разград е учредена на 23.07.2019 г.

 

Към настоящия момент в колегията членуват 16 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия – Разград:
IBAN: BG17STSA93000026268257
Банка: ДСК
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Разград
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Бузлуджа“ 2, ет. 2, зала 207, 7200, Разград

Регионален председател

+359 894 743 749

Имейл

office-razgrad@baz.bg

Новини

Структура

РК Разград

Иванка Георгиева

Председател

 • Заместник председател – Евгени Соколов

  Секретар – Елис Али

  Контролна комисия:

  Председател – Лейля Карамустафа

  Членове:

  1. Георги Статев
  2. Синем Куванова
 • Комисията по професионалнна етика:

  Председател – Ива Дочева

  Членове:

  1. Василка Маркова
  2. Силва Екмекчиян

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-razgrad@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 894 743 749

Полезни връзки