Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Разград е учредена на 23.07.2019 г.

 

Към настоящия момент в колегията членуват 16 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос съгласно Устава на БАЗ Чл. 49. (1) (изм. с Решение от 04.09.2021г.)  е в размер на десет лева на месец като дванадесетте месечни вноски за всяка календарна година се събират еднократно от 01.01. до 31.03. за текущата календарна година по банков път.

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия – Разград:
IBAN: BG17STSA93000026268257
Банка: ДСК
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Разград
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Бузлуджа“ 2, ет. 2, зала 207, 7200, Разград

Регионален председател

+359 894 743 749

Имейл

office-razgrad@baz.bg

Новини

Структура

Ива Дочева

Председател

 • Заместник председател – Евгени Соколов

  Секретар – Елис Али

  Контролна комисия:

  Председател – Лейля Карамустафа

  Членове:

  1. Георги Статев
  2. Синем Куванова
 • Комисията по професионалнна етика:

  Председател – Силва Екмекчиян

  Членове:

  1. Василка Маркова
  2. Силва Екмекчиян

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-razgrad@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 894 743 749

Полезни връзки